สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุของกีฬาเซปักตะกร้อ

By | 09/06/2016

SBO Mobile

กีฬาเซปักตะกร้อเป็นกีฬาที่ต้องใช้พละกำลัง กล้ามเนื้อแทบทุกส่วนในร่างกายเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้เล่นจะต้องมีความพร้อมทางด้านร่างกาย และความพร้อมทางด้านจิตใจ เพราะถ้าหากขาดสิ่งใดไปอาจทำให้การเล่นกีฬาประเภทนี้ไม่สมบูรณ์ได้

กีฬาทุกประเภทหากผู้เล่นหรือผู้ที่ฝึกสอนไม่มีความรู้ ทักษะที่เก่งพออาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ระหว่างการซ้อมหรือการแข่งขัน ซึ่งหากผู้เล่นหรือผู้ฝึกสอนมีความรู้แล้วนั้นก็จะเป็นผลดีต่อการรักษาได้  สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ มีดังต่อไปนี้

  1. อาการบาดเจ็บที่เกิดจากการที่ฝึกซ้อมมากเกินไป คือการที่นักกีฬาทำการฝึกซ้อมฝึกฝนโดยที่หนักหน่วงจนเกินไป จนอาจกลายเป็นผลร้ายมากกว่าผลดี
  2. อาการบาดเจ็บที่อาจเกิดจากความไม่สมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจของตัวนักกีฬา ซึ่งถ้าสมรรถภาพทางด้านจิตใจของตัวนักกีฬาไม่สมบูรณ์ โอกาสในการบาดเจ็บของนักกีฬาก็มีมากเช่นกัน
  3. อาการบาดเจ็บที่อาจเกิดจากการเก็บตัวที่นานเกินไป คือการที่นำตัวของนักกีฬามาเก็บตัวฝึกซ้อมนานเกินไป อาจทำให้เกิดผลเสียทางด้านจิตใจ และอาจส่งผลต่อร่างกายด้วย
  4. อาการบาดเจ็บที่เกิดจากการที่ตัวนักกีฬามีการอบอุ่นร่างกายที่ไม่เพียงพอ หากผู้เล่นไม่มีการอบอุ่นร่างกายที่เพียงพออาจส่งผลให้กล้ามเนื้อฉีก หรือเกิดอาการบาดเจ็บส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายได้

  การที่ผู้เล่นหรือผู้ฝึกสอนมีความรู้ในสาเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกซ้อมหรือการแข่งขันนั้น ย่อมเป็นผลดีต่อตัวนักกีฬาเอง เพราะเมื่อรู้สาเหตุเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาจริง ๆ ก็สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดด้วย