การใช้แขนในการว่ายน้ำท่ากรรเชียง

By | 21/06/2016

เว็บแทงบอล

การว่ายน้ำเป็นการออกกำลังกายที่มีประโยชน์ โดยใช้อวัยวะทุกส่วนของร่างกายในการเคลื่อนไหว ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง และไม่ทำให้มีการบาดเจ็บ สามารถช่วยชีวิตได้เมื่อมีอุบัติเหตุทางน้ำ การฝึกทักษะว่ายน้ำจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และคนที่อยากเป็นนักกีฬา

การใช้แขนในการว่ายน้ำท่ากรรเชียง จะต้องมีความสัมพันธ์ ในการใช้แขนทั้งสองข้าง และการ        เตะขา โดยไม่ให้หยุดชะงัก ซึ่งมีขันตอน ดังนี้

  1. การดึงแขนให้เป็นรูปตัวเอส โดยผู้ว่ายท่ากรรเชียงจะมีแนวทางของฝ่ามือเป็นรูปตัวเอง

(เมื่อมองจากด้านข้าง)

  1. งอข้อศอก โดยผู้ว่ายท่ากรรเชียงจะใช้รูปการดึง – เหยียด – งอ – เหยียด ในขณะที่ดึงแขนให้

ข้อศอกงอประมาณ 90 – 110 องศา

  1. พยายามรักษาข้อศอกให้สูง โดยในช่วงแรกของการดึงน้ำ ผู้ว่ายจะต้องพยายามให้ข้อศอกสูง

ในมุมกลับท่าฟรีสไตล์ (ข้อศอกชี้ลงก้นสระ)

  1. การเหวี่ยงแขนกลับของการว่ายน้ำท่ากรรเชียง โดยผู้ว่ายจะต้องยกแขนกลับจากตำแหน่งของ

ท่าที่จุดสิ้นสุดของการดึงแขน จึงจะยกแขนขึ้นเหนือน้ำได้ จากนั้นให้เหยียดแขนและเคลื่อนไหวมาอยู่เหนือตรงกับไหล่ ขณะที่แขนยกสูงจะยกไหล่ให้สูงกว่าจุดสูงสุดของการยกแขนกลับตามปกติ โดยให้ยกด้านนิ้วก้อยขึ้นก่อนเพื่อป้องกันการยกแขนออกนอกแนวสายตา ทำให้แขนงอผิดรูป การยกแขนจะสิ้นสุดเมื่อมือเสียบลงไปในน้ำไปทางด้านหลังตรงหน้าไหล่ของมันเอง จะทำให้เกิดการสมดุลของร่างกาย และจะทำให้ว่ายน้ำท่านี้ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ

การว่ายในท่านี้เป็นท่าที่หายใจได้สะดวกที่สุด และการใช้แขนถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าผู้ฝึกหมั่นซ้อมปฏิบัติเป็นประจำและทำให้ถูกต้อง การว่ายท่านี้ก็จะเกิดประสิทธิภาพ