มติสภาของการตัดสินกีฬาฟุตซอล

By | 27/07/2016

พนันบอลออนไลน์

กีฬาฟุตซอลถือได้ว่าเป็นกีฬาที่มีมายาวนาน และเป็นประเภทกีฬาที่ใครหลาย ๆ คนได้ให้ความสนใจที่จะลองฝึกหัดเล่น แต่ในการเล่นกีฬาของแต่ชนิดนั้นผู้เล่นจะต้องมีการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกีฬาประเภทนั้น ๆ เสียก่อนเพื่อที่จะได้รู้และเข้าใจวิธีการเล่นว่าควรปฏิบัติตนในเวลาเล่นอย่างไร หรือเมื่อผู้เล่นมีความทักษะความรู้พื้นฐานของกีฬาที่จะเล่นมาก่อนแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากในการฝึกซ้อม

ในการแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ให้แก่ผู้ตัดสินการแข่งขันนั้น จะต้องมีการประชุมพิจารณาการแต่งตั้งตัวบุคคลเพื่อทำหน้าที่ในการเป็นผู้ตัดสินของการแข่งขัน ซึ่งมติสภาของการตัดสิน มีดังต่อไปนี้

  1. ถ้าผู้ตัดสินที่ 1 และผู้ตัดสินที่ 2 ให้สัญญาณการกระทำผิดกติกาพร้อมกันและเป็นการขัดแย้งในการที่จะลงโทษทีมในกรณีนี้ให้เป็นการตัดสินใจของตัวผู้ตัดสินเอง
  2. ผู้ตัดสินสามารถแสดงการคาดโทษหรือสามารถไล่ผู้เล่นออกได้ทั้งคู่ แต่ในกรณีที่มีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันให้ปฏิบัติตามคำตัดสินใจของผู้ตัดสิน
  3. ในกรณีที่ผู้ตัดสินที่ 2 ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เหมาะสมทางด้านของความประพฤติและถูกปลดออกจากการเป็นผู้ตัดสินแล้วเปลี่ยนให้ผู้ตัดสินที่ 3 เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทน
  4. ผู้ตัดสินที่ 2 คือผู้ตัดสินที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ต้องนั่งตรงข้ามของผู้ตัดสินและจะต้องมีการใช้นกหวีดเช่นเดียวกันกับผู้ตัดสิน

ในมติสภาว่าด้วยเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินนั้น เพื่อให้ผู้ตัดสินได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของการแข่งขันจึงมีมติสภาของการปฏิบัติหน้าที่ขึ้น