ความสนุกกำลังเริ่มต้นการแข่งขันขี่ม้าที่จะทำให้คุณต้องร้องว้าว

By | 28/08/2018

กีฬาขี่ม้า ถือเป็นกีฬาชนิดเดียวที่คนกับสัตว์อยู่ทีมเดียวกัน และชัยชนะจะเกิดขึ้นได้หากมีความเชื่อใจซึ่งกันและกัน และขึ้นอยู่กับสัมพันธ์ที่มีต่อกัน อีกทั้งยังเป็นกีฬาที่ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความเท่าเทียมกัน กีฬาการแข่งม้าถูกจัดครั้งแรกที่ประเทศออสเตรเลีย แต่การแข่งขันเกิดขึ้นที่ประเทศสวีเดน ซึ่งในการแข่งขันขี่ม้านั้น ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมกางเกงแบบ Breechesหรือ Jodhpurs เสื้อขี่ม้าต้องเป็นเสื้อที่มีปก แขนสั้นหรือแขนยาวก็ได้ หมวกขี่ม้าจะช่วยป้องกันอันตราย เนื่องจากกีฬาชนิดนี้มีความเสี่ยงจะพลัดตกม้าได้ รองเท้าขี่ม้าออกแบบมาเป็นแบบมีส้นเพื่อป้องกันไม่ให้เท้าของคนเข้าไปติดกับโกลน มีกติกาการเล่นกีฬาขี่ม้าดังนี้

  1. ศิลปะการบังคับมา ผู้แข่งขันจะถูกทดสอบก่อนการลงแข่งจริง โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำท่าในการบังคับม้าให้ถูกต้องตามเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งผลแพ้ชนะจะดูจากคะแนนที่ได้รับในแต่ละข้อรวมกัน คะแนนเยอะสุดถือว่าชนะ
  2. กระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง ซึ่งการแข่งขันจะต้องมีความเกี่ยวข้องอยู่ 3 ส่วน คือ
  3. กรรมการตัดสิน จะเป็นผู้ตัดสินและทำการตรวจสอบและรับรองการออกแบบ เพื่อความมั่นใจ

ผู้ออกแบบสนาม โดยผู้ออกแบบจะเป็นคนคิดเครื่องกระโดดต่างๆ ที่จะถูกนำมาใช้ในการทดสอบ กำหนดความสูง ความกว้างของแต่ละเครื่อง รวมไปถึงทิศทางการเคลื่อนที่

นักกีฬาและม้าที่แข่งขัน

สำหรับการทดสอบหากนักกีฬาสามารถกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางได้โดยไม้ที่ขวางไม่ตกแม้แต่ครั้งเดียว แล้วอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดให้ ก็จะได้รับคะแนน0 คะแนนนั้นคือคะแนนที่ดีที่สุด

  1. อีเว้นติ้ง คือผู้เล่นสามารถแก้ตัวใหม่ได้ในกรณีที่ผู้แข่งขันตื้นเต้นเกินไป กีฬาชนิดนี้จะทดสอบอยู่ 3 แบบ คือ ศิลปะการบังคับม้า ข้ามภูมิประเทศ และกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง โดยจะเอาคะแนนที่ได้จากการทดสอบมารวมกันแล้วเปรียบเทียบว่าผู้เล่นคนใดได้คะแนนเยอะสุดถือว่าเป็นผู้ชนะ ซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะต้องขี่ม้าตามเส้นทางที่กำหนดไว้ให้เป็นระยะทาง 3-6 กิโลเมตรแล้วแต่เกรดของผู้แข่งขัน แต่ในปัจจุบันการแข่งขันแบบอีเว้นติ้ง ถูกแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ Day Event

มารยาทในการแข่งขันกีฬาขี้ม้าก็คือ ผู้เข้าแข่งขันและเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องประพฤติตนให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา ให้เหมาะสมกับการเป็นนักกีฬาที่ดีและจะต้องปฏิบัติตามกฎกติกาอย่างเคร่งครัดสำหรับการแข่งขัน หากผู้เข้าแข่งขันท่านใดมีฟฤติกรรมการปฏิบัติตนที่ไม่เหมาะสม หรือละเมิดต่อกฎกติกาของการแข่งขัน คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันแห่งชาติจะพิจารณาโทษตามที่ท่านเห็นสมควรแล้วแต่กรณี